Deze site in het Nederlands This site in English

AGS-FreightWatch Europe

AGS-FreightWatch Europe is een internationale onderneming die zich speciaal richt op het leveren van klantgerichte beveiligingsoplossingen voor nationale en internationale distributiestromen waarbij sprake is van waardevolle en/of diefstalgevoelige producten. Het hoofdkantoor van AGS-FreightWatch staat in Vlaardingen (Nederland) en wij hebben steunpunten en medewerkers in heel Europa en in Rusland/CIS.

Om optimaal onze unieke mogelijkheden te ontwikkelen, te verwezenlijken en te beheren voor bedrijven die waardevolle producten distribueren, heeft AGS-FreightWatch zich expliciet gespecialiseerd in beveiligingsoplossingen voor de hele distributieketen, toegespitst op de eisen van de klant. Door onze ervaring en expertise is AGS-FreightWatch een geloofwaardige partner in de beveiligingsbranche en kunnen wij effectieve beveiligingsoplossingen identificeren en implementeren, die voldoen aan internationale standaarden in de vrachtbeveiligingsindustrie. Tot onze diensten behoren risk management officers ter plaatse, elektronische bewaking van lading, voertuigbegeleiding, risicobeoordeling enz. AGS-FreightWatch levert deze diensten door in nauwe samenwerking met klanten een compleet programma van gespecialiseerde en klantspecifieke beveiligingsoplossingen te ontwikkelen. Deze zijn gericht op het efficiënt identificeren van bedreigingen en zwaktes in de distributiestromen. Er is geen enkele afzonderlijke maatregel die alle criminaliteit ten aanzien van voertuigen en lading kan voorkomen. Het pakket aan oplossingen van AGS-Freightwatch zorgt er echter wel voor dat de waardevolle en/of diefstalgevoelige producten van onze klanten optimaal beschermd zijn tegen diefstal of verlies.

Bezoek onze website:
www.ags-freightwatch.com

AGS-FreightWatch
AGS Freight Watch
Security solutions for the transportation logistic and distribution sectors all over europa and russia cis